Privacyverklaring

Privacy, 

De bescherming van jouw privacy is voor ons van groot belang. Daarom stellen we alles in het werk om je privacy te beschermen en tegelijkertijd ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk te maken.

ROC Nijmegen verwerkt van al haar (aankomende) studenten en website bezoekers persoonsgegevens. ROC Nijmegen vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en houdt zich aan de wetgeving hierover, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Leerplichtwet en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) studenten en websitebezoekers omgaan.


Zie de link hieronder voor meer informatie en een uitgebreide privacyverklaring. 

    https://www.roc-nijmegen.nl/privacy